Talent is the desire to practice

Ofwel een talent is de sterke wil om iets te doen en om de inspanning die daar bij komt kijken ook vol te houden.

– Malcolm Timothy Gladwell –

 Mensen die werken vanuit hun talenten worden automatisch aangezet tot actie.
Medewerkers zijn daardoor intrinsiek gemotiveerd voor het werk. Zij ervaren meer werkplezier en zijn productiever.

De gemeentelijke organisatie is enorm aan verandering onderhevig. De markt verandert snel en gemeenten moeten mee. Dat vraagt flexibiliteit. Medewerkers van gemeenten zijn dat vaak niet gewend en zijn eerder geneigd te zoeken naar stabiliteit. Wil jij als gemeentelijke werkgever je medewerkers aanzetten tot actie, flexibiliteit en zelfsturing?

Leg de focus op de talenten van je medewerkers. Zorg dat zij weten waar ze goed in zijn, zodat zij in actie komen.

WaarTalent Loopbaancoaching
richt zich op de gemeentelijke sector

  • Met 20 jaar ervaring binnen de gemeentelijke context weet ik waar medewerkers tegenaan kunnen lopen.

  • Als externe coach ben ik onafhankelijk, waardoor gemeentelijke medewerkers in vertrouwen en zonder rol vermenging in gesprek kunnen.

Ben je een gemeentelijke werkgever?
Wil je aan de slag met de talenten van je medewerkers?

Kijk bij aanbod of neem contact op voor meer informatie.