06 40469790 info@waartalent.nl

TMA Analyse

Als je kijkt naar wat er mist, zie je de gebreken. Als je kijkt naar wat er is, zie je de talenten.

– Uit boek: ‘Ik ben oké, jij bent een sukkel’ –

De TMA-methode (Talent Motivatie Analyse)  is een uitgebreide drijfveren en talententest die uitgaat van de sterke punten van een persoon. De test geeft een ideale basis voor talentontwikkeling in je organisatie of per individu. Als werkgever kun je de TMA Analyse ook gebruiken als ondersteuning bij het selecteren van de juiste kandidaat voor je vacature.
Je kunt bij WaarTalent Loopbaancoaching kiezen uit een kort, middel of lang traject. Kijk hieronder voor de specificaties.

Kort individueel TMA-traject:
De talenten-analyse is een test die de natuurlijke aanleg (drijfveren en talenten) van een kandidaat in beeld brengt binnen 5 dimensies, nl.:  emotionele balans; motieven; sociale talenten; beïnvloedende talenten; leidinggevende talenten en organisatorische talenten.  

Bestaat uit:
TMA Talenten Analyse met
1 à 2 coach sessies

Middel individueel TMA-traject:
Door inzet van 360 graden feedback wordt een competentie analyse gemaakt. Het combineren van de talenten-analyse met de competentie-analyse geeft de ontwikkelde- en ontwikkelbare competenties van een kandidaat in een Performance matrix van de eigen functie. Van daaruit kunnen ontwikkelacties worden ingezet.

Bestaat uit:
TMA Talenten Analyse met 360 graden feedback
en 2 à 3 coach sessies

Lang individueel TMA-traject:
Dit persoonlijke profiel van de kandidaat kan vervolgens gemakkelijk gekoppeld worden aan verschillende functieprofielen en de competenties die daar bij horen. Waardoor mooi inzicht ontstaat over wat een kandidaat wil en kan (zowel aanleg als ontwikkeld) in relatie tot wat van hem / haar verwacht wordt in een willekeurige gewenste functie. Het geheel kan worden uitgebreid met een Capaciteitentest en een Beroepskeuzetest.

Bestaat uit:
TMA Talenten Analyse met 360 graden feedback, competentie-analyse, Capaciteitentest, Beroepskeuzetest en 4 coach sessies